Home Ngữ phápNgữ pháp (Cơ bản) Thì quá khứ hoàn thành -Past perfect